เพื่อความปลอดภัยในการเข้าใช้งาน เว็บไซต์ ปตท. ข้อมูลรหัสผ่านของลูกค้าจึงไม่มีการถูกเก็บไว้ในระบบในกรณีที่ลูกค้าลืมรหัสผ่าน ระบบจะทำการยกเลิกรหัสผ่านเดิม และส่งข้อมูลลิงค์สำหรับกำหนดรหัสผ่านใหม่ให้ทางอีเมลล์ที่กำหนดไว้ในระบบ อัตโนมัติ โดยจะต้องระบุข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างให้ถูกต้อง
หากลูกค้าไม่สามารถระบุข้อมูลในแบบฟอร์มได้ สามารถติดต่อผู้ดูแลระบบโดยตรง เพื่อให้ทำการยกเลิกรหัสผ่านเดิม และส่งข้อมูลลิงค์สำหรับกำหนดรหัสผ่านใหม่ให้ทางอีเมลล์ได้


แบบฟอร์มส่งคำขอยกเลิกรหัสผ่านเดิม
ชื่อผู้ใช้งาน (รหัสลูกค้า)